Man kan nogle gange tage grueligt fejl, når man forsøger at datere sådan noget som bygninger, specielt hvis de kan ende med at ligne hinanden.

Specielt på afstand er det svært at se, og på fotografier kan de være manipulerede til at se bedre ud.
Men tit er det noget med, at en gammel stilart har inspireret til at bygge bygninger i den samme stil senere hen, så der kan være flere hundrede års forskel på dem, selvom de kan forekomme ens.

Så var de slet ikke i samme aldersgruppe!

Endda oplever man også det med, at man kan se et betonbyggeri, som man så af gode grunde tror, blev bygget i 60’erne, hvor den slags sociale boliger virkelig skød op, men så var det faktisk noget fra 30’erne. Det er jo ikke meget at tage fejl af, men det er stadig en del, når man forsøger at regne sig frem til, hvad det er for en periode med en bygning, man har med at gøre, for de kan virkelig også underinddeles.