Globalisering er en proces, hvor landene i hele verden i stigende grad er forbundet med hinanden. Denne sammenkobling kan ses i den måde, hvorpå økonomierne er blevet mere sammenflettede, og hvor varer og tjenesteydelser handles mere frit mellem lande end nogensinde før. Den kan også ses på den måde, hvorpå folk i stigende grad kan bevæge sig rundt i verden og rejse til forskellige lande for at arbejde eller studere.

Globaliseringen er af nogle blevet rost som en positiv kraft, da den har bidraget til at skabe økonomisk vækst og udvikling i lande rundt om i verden. Den er imidlertid også blevet kritiseret af andre, som hævder, at den har ført til tab af arbejdspladser i de udviklede lande og har forårsaget sociale og miljømæssige problemer i udviklingslandene.

På trods af denne kritik ser globaliseringen ud til at være kommet for at blive. Det er sandsynligt, at tendensen til øget sammenkobling vil fortsætte i de kommende år, efterhånden som teknologien gør det lettere for folk at kommunikere og gøre forretninger med hinanden. Det betyder, at vi alle er nødt til at blive mere opmærksomme på globale spørgsmål og på, hvordan de påvirker vores liv.